Đa dạng sản phẩm du lịch TP.HCM – Đánh bại tình trạng dàn trải

TP.HCM cần phải tập trung xây dựng một sản phẩm du lịch hoàn chỉnh hơn, đầu tư kỹ lưỡng hơn để nâng cấp chúng thành các sản phẩm du lịch đặc trưng cho thành phố.

Ngày 1 tháng 11, tại hội nghị giao ban công tác phát triển du lịch quý 3-2023 của TP.HCM, diễn ra dưới sự tổ chức của Sở Du lịch TP.HCM, bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, trưởng Phòng quy hoạch phát triển tài nguyên du lịch, đã công bố rằng tính đến tháng 10-2023, TP đã phát triển thành công 42 sản phẩm du lịch.

Đọc tiếp “Đa dạng sản phẩm du lịch TP.HCM – Đánh bại tình trạng dàn trải”